Proyecto ejecutivo vivienda unifamiliar en Santa Susanna

Finalitzem el projecte executiu de vivenda unifamiliar en una urbanització de Santa Susanna, al Maresme, en una parcel.la de molta pendent amb vistes al mar.

La construcció és de panells aïllats de formigó. Es un sistema similar als panells sandvitx de formigó però només té una funció portant el panell interior, la unió entre panells es realitza mitjançant peces metàl.liques d’ancoratge que redueix els ponts tèrmics i, el més important, deixa la fulla portant a la part aïllada tèrmicament.  Es dissenya una obertura tipus amb la cortina exterior amagada al capialçat;  els brancals i ampits es realitzen amb xapa plegada negra. Les obertures apareixen d’aquesta manera com un fosc retall net i sobri en la superfície clara i ròstega del formigó. En la trobada amb el terra només s’entrega amb el terreny el panell interior, facilitant el retranqueig necessari per a rebre les capes de drenatge i impermeabilització, formant un sòcol fosc delimitat per una línea d’ombra.