El terreny on s’emplaça l’habitatge té una pendent molt acusada i unes vistes al mar molt interessants. Per aquest motiu la casa s’esglaona seguint la pendent, generant terrasses i balcons que permeten crear miradors i zones d’estar exteriors.

És una casa amb una alta eficiència energètica: es baixa la demanda d’energia amb una òptima captació solar (les obertures captadores estan orientades al Sud protegides per porxos que fan una alta captació a l’Hivern i protegeixen del sol de l’Estiu) i així mateix un nivell d’aïllament tèrmic propi de cases passives. La ventilació de la casa es genera amb un sistema canalitzat de doble flux i recuperador de calor, això permet disposar d’un aire molt net contínuament sense les pèrdues energètiques que comporta la ventilació. Les instal.lacions tèrmiques tenen un rendiment molt alt, s’utilitza l’aerotermia per la calefacció per terra radiant i per a escalfar l’aigua calenta sanitària. La refrigeració és realitza per mitjans naturals, dissenyant la casa per a una òptima ventilació creuada, ventilació per estratificació vertical i tendals automatitzats per a la protecció solar.

El sistema constructiu per a l’estructura vertical i d’acabat de façana és de panells portants prefabricats amb doble panell i aïllament intersticial (la subjecció entre panells és realitza amb un sistema patentat que minimitza els ponts tèrmics). La construcció prefabricada, amb una alta definició de projecte i fabricació i alt control de qualitat en fàbrica, permet controlar molt millor la obra i els imprevistos que comporta.

 • Arquitecte:

  Pau Martínez Gargallo

 • Superfície:

  242 m2

 • Pressupost:

  180.000 €

 • Any:

  2011

 • Emplaçament:

  Santa Susana, Girona

 • Fotografies:

  Pau Martínez Gargallo