Estratègies de projecte per un habitatge unifamiliar a Ventalló

Plantejament urbà

A les zones amb planejament de ciutat jardí, els límits entre l’espai públic i privat són rotunds i estan gairebé sempre formalitzats per unes tanques sòrdides que no tenen cap cura en el disseny. Aquest tipus de teixit urbà afavoreix una relació d’oposició molt marcada entre l’espai públic i privat. La proposta planteja un plec al límit que doni lloc a espais intermitjos entre l’espai públic i l’espai privat, afavorint una relació més amable entre l’espai públic i el privat.

 

L’ocupació de la parcel.la

El planejament de ciutat jardí  es un teixit d’edificacions rodejades de jardí en el que normalment acaba preponderant l’espai construit per davant de l’espai de jardí, el qual acaba sent una estreta franja perimetral El nostre projecte proposa positivitzar l’espai no construit, per a que aquest constitueixi tres patis diferenciats que esdevinguin els espais principals de la casa.  Hi haurà un pati d’entrada, un pati de servei i un pati principal.


Figura 1. Teixit urbà ciutat jardí, planejament

Figura 2. Teixit urbà ciutat jardí, proposta

Figura 3. Esquema d’ocupació de la parcel·la, segons el planejament i segons el projecte

Figura 4. Planta baixa

Figura 5. Esquema configuració patis

Figura 6. Esquema espaial