Avantprojecte de reforma al carrer Consell de Cent a Barcelona

Preexistències: La intervenció es realitza en un pis de l’eixample de Barcelona, en una vivenda amb una façana a carrer i un petit pati  interior molt fosc. Ens trobem amb una vivenda petita, amb una distribució amb passadissos i molt compartimentada on només dues habitacions tenen llum natural. Aquests condicionants tan clars faran plantejar una estratègia de projecte tamb voluntat de buscar les visuals de les màximes dimensions del pis i introduir la llum natural a l’interior del pis.

Reforma: L’actuació ordena nítidament el programa en dues bandes funcionals, una franja d’us comú (espai obert d’estar, cuina, menjador), i una franja d’ús privatiu (uns espais tancats dedicats a dormitoris i bany). La  banda d’ús privatiu forma un bloc compartimentat més baix que, aprofitant la gran alçada dels sostres, rep llum a través d’unes amplies targes vidrades sobre l’envà.

Seccions

Planta

Esquema-Concepte

Esquema-Llum natural

Esquema_Compartimentació flexible de l’espai