Solucions i altres problemes

Solucions i altres problemes

Hi ha un tipus de porc anomenat Babirusa habitant d’una zona d’Indonèsia que a causa de motius evolutius, ha anat incrementant la mida dels seus ullals. Aquests, després de moltes generacions, cada vegada són més grans i robustos i es corben fins a arribar a fregar els ulls i el seu front. En les lluites amb altres mascles els protegeixen els ulls dels ullals dels altres animals. Això succeeix en els exemplars mascles i l ‘ “objectiu” és que puguin ser més competitius en la batalla, així atraure més femelles i tenir més descendència. Si un mascle de el grup té els ullals més petits que la resta és probable que si no mor en una baralla acabi morint sense tenir descendència. El fet és que els exemplars que tenen més fortuna i la naturalesa els dota d’uns banyes més potents poden tenir menys esperança de vida.

 

 

El motiu d’això és que les banyes de l’babirusa creixen sense pausa durant la seva vida fins que un cert moment els perforen el crani i els maten. Actualment l’espècie es troba en perill d’extinció. Aquest exemple, tret de Lucro Sucio, de Joseph Heath, s’utilitza en el llibre per mostrar-nos l’equivocació de l’argument el liberalisme llibertari segons el qual la selecció natural sempre porta bons resultats. Quedem-nos amb la idea que això ens pot ensenyar que el natural no és necessàriament el bo i que algunes solucions acaben sent un problema.

En aquest blog anirem fent un recull de problemes relacionats amb el disseny i la sostenibilitat que en algun moment van ser una solució. Perquè l’arquitectura és una solució tal com resa l’interessant bloc d’arquitectura que es diu arquitectura, entre d’altres solucions.