Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida.
La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals.

La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus

La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals.


La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els buits.

La parcel.la i la casa. Secció i els eixos visuals.