Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida.15055pon-00-esquemes-20150905-model-511

 

La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals.15055pon-00-esquemes-20150905-model-212

 

La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus15055pon-00-esquemes-20150905-model-112

 

La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals.15055pon-00-esquemes-20150905-model-41215055pon-01-plantes-model-211

 

La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els buits.15055pon-00-esquemes-20150905-model-313

 

La parcel.la i la casa. Secció i els eixos visuals.15055pon-02-seccions-model-111