Notícies

Diseño de mobiliario para vivienda

Avantprojecte de vivenda unifamiliar a Roda de Barà

Avantprojecte de reforma al carrer Consell de Cent a Barcelona

Preexistències: La intervenció es realitza en un pis de l’eixample de Barcelona, en una vivenda amb una façana a…

Finalitza el projecte executiu de reforma a Sant Feliu de Llobregat

Rehabilitación energética y de distribución de vivienda en un edificio plurifamiliar. Se revaloriza el espacio aportádole valores arquitectónicos…

Estudio básico energético de vivienda aislada en Ventalló (Gerona)

“La casa modelo de bajo consumo reduce a un tercio la demanda energética de la casa modelo con…

El patrón de sombras

En la elaboración de un certificado energético de un edificio uno de los cálculos más engorrosos es el…

Avantprojecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Llobregat

La reforma té com a objectiu millorar les condicions d’habitabilitat, salubritat, accessiblitat i seguretat estructural de l’habitatge entre…

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L’espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals. La parcel.la i…