En Blog / Habitatge / Noticias / Projecte / Sostenibilitatfebrer, 2012

Finalitza el projecte executiu de reforma a Sant Feliu de Llobregat

Rehabilitación energética y de distribución de vivienda en un edificio plurifamiliar. Se revaloriza el espacio aportádole valores arquitectónicos de profundidad espacial y circulaciones alternativas. Se colocan estratégicamente las puertas y espacios de circulación para generar una percepción fluida del espacio. Se busca la profundidad visual en ciertos puntos, generando una jerarquización natural de las estancias anulando los espacios específicos de transición y distribución, sin menoscabar la privacidad necesaria en ciertos ámbitos.
En Blog / Concepte / Habitatge / Projectefebrer, 2012

Avantprojecte de reforma al carrer Consell de Cent a Barcelona

La intervenció es realitza en un pis de l'eixample de Barcelona, en una vivenda amb una façana a carrer i un petit pati interior molt fosc. Ens trobem amb una vivenda petita, amb una distribució amb passadissos i molt compartimentada on només dues habitacions tenen llum natural. Aquests condicionants tan clars faran plantejar una estratègia de projecte tamb voluntat de buscar les visuals de les màximes dimensions del pis i introduir la llum natural a l'interior del pis.
En Blog / Habitatge / Noticias / Projecteabril, 2012

Avantprojecte de vivenda unifamiliar a Roda de Barà

En Blog / Habitatge / Objectes / Projectemaig, 2012

Diseño de mobiliario para vivienda

En Blog / Habitatge / Noticias / Projectemaig, 2012

Proyecto ejecutivo vivienda unifamiliar en Santa Susanna

Finalitzem el projecte executiu de vivenda unifamiliar en una urbanització de Santa Susanna, al Maresme, en una parcel.la de molta pendent amb vistes al mar.
En Blog / Concepte / Habitatge / Projectesetembre, 2014

Estratègies de projecte per un habitatge unifamiliar a Ventalló

A les zones amb planejament de ciutat jardí, els límits entre l’espai públic i privat són rotunds i estan gairebé sempre formalitzats per unes tanques sòrdides que no tenen cap cura en el disseny. Aquest tipus de teixit urbà afavoreix una relació d’oposició molt marcada entre l’espai públic i privat. La proposta planteja un plec al límit que doni lloc a espais intermitjos entre l’espai públic i l’espai privat, afavorint una relació més amable entre l’espai públic i el privat.
En Blog / Habitatge / Noticias / Projecteoctubre, 2014

Acabem el projecte d’habitatge unifamiliar a Ventalló

En Blog / Concepte / Habitatge / Projectesetembre, 2015

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L'espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals. La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals. La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els buits. La parcel.la i la casa. Secció i els eixos visuals.
En Blog / Habitatge / Projectenovembre, 2015

Avantprojecte de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Feliu de Llobregat

La reforma té com a objectiu millorar les condicions d'habitabilitat, salubritat, accessiblitat i seguretat estructural de l'habitatge entre mitgeres preexistent. Les condicions d'habitabilitat actuals són precaries: les habitacions, la sala d'estar i el bany no tenen una ventilació i il.luminació natural adequades.