En Blog / Concepte / Habitatge / Projectefebrer, 2012

Avantprojecte de reforma al carrer Consell de Cent a Barcelona

La intervenció es realitza en un pis de l'eixample de Barcelona, en una vivenda amb una façana a carrer i un petit pati interior molt fosc. Ens trobem amb una vivenda petita, amb una distribució amb passadissos i molt compartimentada on només dues habitacions tenen llum natural. Aquests condicionants tan clars faran plantejar una estratègia de projecte tamb voluntat de buscar les visuals de les màximes dimensions del pis i introduir la llum natural a l'interior del pis.
En Blog / Concepte / Habitatge / Projectesetembre, 2014

Estratègies de projecte per un habitatge unifamiliar a Ventalló

A les zones amb planejament de ciutat jardí, els límits entre l’espai públic i privat són rotunds i estan gairebé sempre formalitzats per unes tanques sòrdides que no tenen cap cura en el disseny. Aquest tipus de teixit urbà afavoreix una relació d’oposició molt marcada entre l’espai públic i privat. La proposta planteja un plec al límit que doni lloc a espais intermitjos entre l’espai públic i l’espai privat, afavorint una relació més amable entre l’espai públic i el privat.
En Blog / Concepte / Habitatge / Projectesetembre, 2015

Estratègies de disseny per a un habitatge unifamiliar

Emplaçament. L'espai Lliure i la massa construida. La parcel.la i la casa. Eixos visuals ortogonals. La parcel.la i la casa. Eixos visuals obliqus La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els eixos visuals. La parcel.la i la casa. Composició i relació de la massa construida i els buits. La parcel.la i la casa. Secció i els eixos visuals.